Carta de Ruperto Chapí, Madrid 7-5-1904, H. O., a ...